2019

Robota 19 – Green Disruption

Den stora omställningen.

Elever strejkar för klimatet, Gula Västarnas upplopp i Frankrike och Extinction Rebellions kall till motstånd ekar runt världen. Ännu vet ingen vilka åtgärder och vilken form omställningen kommer ta. Klimatet är en disruptiv kraft på samhället, lika så en grön omställning. Gamla maktbalanser inom allt från arbetsmarknaden, transporternas roll i samhället, energisektorn och jordbrukssektorn kommer förändras.

Denna förändring ställer höga krav på journalister, inte bara i att bevaka klimatförändringarna i sig utan också samhällets svar.

Guldspadevinnaren Arne Müller är kursledare tillsammans med Anna Kireeva från miljöorganisationen Bellona’s kontor i Murmansk. Robota 19 är en fördjupande kurs för journalister i de materiella förutsättningarna för en klimatomställning.

I Ryssland har företaget ENEL fått i uppdrag att bygga en stor vindkraftspark i Murmansk län. Samtidigt produceras redan ett överskott av energi i regionen från kärn- och vattenkraftsverk som trots allt inte används i full kapacitet, men till fjärrvärmenätet bränns fortfarande råolja.

I norra Sverige planeras en batterifabrik som är tänkt att möta en ökad efterfrågan på elbilar i framtiden. Samtidigt är de sällsynta jordartsmetallerna som krävs i batterierna en ändlig resurs som konkurrensen tätnar kring, med stor miljöpåverkan i brytningen och som saknar hållbar återvinning i dagsläget.

Dessa motstridigheter och andra undersöks närmare under kursen som består av två delar, där ena delen hålls i Murmansk och den andra i Norr- och Väserbotten.

arcseaicesept13_2013_terra.jpg

Media in change:

The Arctic Conversation Podcast

En internationell podcast där journalister från Barentsländerna plus USA och Kanada fördjupar bilden av Arktis- och Barentsregionen med dess konflikter och kontaktytor.

Vad sker med den enorma utvecklingen på det ryska territoriet av Arktis? Hur försöker Norge hindra utflyttningen från norra Norge?

polar-3648375_1280.jpg

Konferens: Ultralokal Journalistik

Mediebranschen är i omvälvning. Konsolidering och centralisering går hand i hand med utarmning och mediaskugga, men det finns fortfarande fickor av motstånd.

För att uppmärksamma denna kontrakultur med ultralokal nyhetsbevakning, som utförs av frilansare, bloggare och medborgarjournalister, anordnas en konferens under 2019 med möjligheter att utbyta värdefulla erfarenheter.

Marianne Hofman som ensam driver Arjeplognytt anordnar konferensen. Syftet är att små och enmansredaktioner från Ryssland och Sverige ska ha möjlighet att mötas och bygga ett kontaktnät för fristående journalistik i medieskuggans land.


Redex 2019

Ice_hockey_puck_on_ice_20180112.jpg

Sport är ett område som förenar människor över nations- och språkgränser. I glesbebygda länder kan bot-journalister samla in och presentera sportresultat, är detta ett hot eller en möjlighet för den esnkilda sportjournalisten? Klart är i varje fall att det ställer nya krav på sportjournalistiken att hävda sin plats.

Sportbevakningen på svenska och ryska sidan liknar varandra, men idag finns få beröringspunkter för sportjournalister i Sverige och Ryssland. Redex 2019 ska därför fungera som en språngbräda där kollegor får träffas, utbyta erfarenheter och få dra nytta av nya kontakter för framtiden.

Murmansk

Svenska journalister besöker VM i issimning för att träffa kollegor i Murmansk, utbyta erfarenheter och följa med dem i deras arbete.

Projektet genomfört. Utvärdering pågår.

Skellefteå

Sportreportrar från Ryssland möter svenska kollegor i sporthuvudstaden Skellefteå under hösten 2019 för en gemensam redaktionsövning.

Projektet inriktar sig till ryska journalister och därför ingen anmälan öppen för svenska deltagare.

pexels-photo-632252.jpeg

Fördjupning:

Barents Master Classes

Välkända journalister delar med sig av sin expertis för att gagna sina kollegor i Barentsregionen. Kurser anordnas både i Sverige och i Ryssland.

Foto: Christopher Michel, Flickr
Foto: Christopher Michel, Flickr

Murmansk

Arne Müller, prisbelönad grävande journalist, lär ut granskande journalistik av gruvor, hur man tolkar offentliga källor som kan visa på föroreningar och vilka vanliga miljöproblem som följer med gruvor. Detta i den mycket gruvtäta Murmansk regionen.

Foto: A.Savin, Wikimedia
Foto: A.Savin, Wikimedia

Petrozavodsk

Kerstin Eriksson, mångårig medarbetare på Västerbottens Kuriren, föreläser om att lokalt bevaka skolfrågor. Att förstå och förklara för läsarna varför skolor läggs ned och kopplingen till tillbakadragen samhällsserivce i övrigt i landsbygd.

Foto: Daniel Nord
Foto: Daniel Nord

Arkhangelsk

Mattias Hagberg, journalist och författare, har fokus på konsumtion och avfall. Hur ser återvinningssamhället ut och hur ska miljöjournalistik bedrivas kring avfall och återvinning? Detta i regionen där en enorm soptipp för huvudstadens sopor konstrueras.

Foto: Muyi Ibidun, Pixabay
Foto: Muyi Ibidun, Pixabay

Journalism and Media in civil conflicts – Shies protests

logo_Media_BurgerPNG.png

Jättarna möter framtidens journalister

Tillsammans med den fristående medieorganisationen 7×7 och Nordiskt journalistcenter arrangerar vi Journalism and Media in civil conflicts i Syktyvkar, Ryssland med särskild inriktning på unga journalister och journaliststudenter.


Trading Places


Tiden är knapp för de allra flesta journalisterna. För att dels göra research, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage. När det gäller Ryssland är möjligheterna än mindre.

Projektet Trading Places har som syfte att ge svenska journalister möjligheter att utarbeta reportage från Barentsregionen med syfte att publiceras i Sverige. Pitcha ditt reportage till oss så hjälper vi dig att realisera din idé!

Vårt mål är att diversifiera rapporteringen från grannlandet för att inte enbart röra nyheter om militära aktiviteter eller nya vapenslag. Tanken är inte att på något vis försköna verkligheten, utan att fördjupa förståelsen för Barentsregionens mångfald och komplexitet.

Och självklart är målet också att skapa nya kontakter och öka intresset och kunskapen om regionen, både hos journalister och hos allmänheten.

Foto: Simon Eliasson
Foto: Simon Eliasson