2021

2021 präglades av de begränsningar som pandemin medfört på gränsöverskridande samarbeten. Trots dessa begränsningar lyckades vi genomföra en majoritet av aktiviteterna, om än i förändrad form. Det sammanhållande temat för årets aktiviteter var “förändring”, med syfte på de föränderliga livsvillkoren i Barentsregionen då klimatet, lagstiftning och energiproduktionen förändras.

Robota 2021

Transporterna och klimatet
Årets Robotaprojekt avhandlade det för regionen så viktiga transportnätet och dess påverkan på klimatet. Projektet fick på grund av pandemin genomföras i hybridformatet där de tre svenska deltagarna fick samarbeta digitalt med de tre ryska. Under projektets gång besöktes bland annat de kärndrivna isbrytarna i Murmansk, timmerlastningscentralen i Bastuträsk, trådbussarna i Murmansk och de eldrivna bussarna i Umeå. I slutet av 2021 publiceras artiklar och bilder från projektet som nummer fyra av Barentsmagasinet.

2022 presenteras projektet i utställningsform i Norr- och Västerbotten samt Murmansk.

Projektledare var Arne Müller, Umeå och Anna Kireeva, Murmansk.

Redex 2021

Lokal klimatbevakning
Klimatförändringarna är av sin natur en global företeelse med regional och lokal påverkan. Men hur bevakar man detta fält på ett, för läsarna, intressant sätt? Denna fråga ställde sig projektledaren Isak Krona i planeringen av Redex 2021 som fått skjutas upp från 2020. Under en vecka i Abisko, och via hybrid i Murmansk fick de 9 deltagarna möta forskare, experter och journalister som vägledde hur man kan producera intressant klimatbevakning. Men framför allt fick deltagarna i Abisko och Murmansk själva känna på det förändrade klimatet, den tinade permafrosten i Abisko nationalpark och de minskade fiskbestånden utanför Murmansk.

Barentskursen

Vad sker uppe i norr?
Northvolts etablering i Skellefteå, järnsvampen från Gällivare, Litiumgruvan utanför Vasa, turismindustrin i finska Lappland och den ökade repressionen i Ryssland har alla satt det nordliga området på mediekartan på ett annat sätt än tidigare. De 11 svenska journalisterna, från bland annat Sveriges Radio och Dagens industri fick på egen hand, guidade av projektledaren Arne Müller utforska denna norra del av Sverige och Finland. Anna Kireeva från Murmansk deltog under den finska delen och föreläste dels om miljöproblematiken på Kolahalvön men också den ökade repressionen mot det civila samhället i Ryssland.

Kursen var ett samarbete mellan Barents Press och Nordiskt journalistcenter.

Barents Media Data

Var finns mina kollegor?
2020 publicerade Barents Press boken “Journalistik på ryska” där 28 intervjuade ryska journalister berättar om sin verklighet som journalist vid regionala mediehus. Detta som ett led i att öka förståelsen för den situation ryska journalister befinner sig i, ett brobyggande projekt. Som en fortsättning sammanställde Barents Media Data alla mediehus i Barentsregionen med syfte att förenkla och underlätta nätverkande i regionen. Genom att använda databasen kan man på ett enkelt sätt hitta en utländsk kollega i Tromsö eller Syktyvkar.

Databasen har sammanställts i samarbete med Barents Press Norge, Finland och Ryssland.

Sami Media Festival

Utökat samarbete mellan urfolksjournalister
Som en del av Sami Media festival som arrangerades i Kautokeino bjöd Barents Press in urfolksjournalister från den ryska delen av Sapmí, nordvästra Sibiren och övriga Barentsregionen för att utvidga nätverk och utvidga kännedomen om situationen för urfolksjournalistik i hela regionen.

Konferensen var ett samarbete mellan Samiska journalistförbundet och Barents Press.

Arctic Conversation Podcast

Tre säsonger av arktiska samtal
Sedan 2019 har journalister verksamma i Arktis mötts i podcastformat för att fördjupa och folkbilda om de pågående klimatförändringarnas effekter på den Arktiska miljön, aktuella händelser och levnadssituationen. Den tredje säsongen programleddes av Thomas Nielsen från Barents Observer och Anna Kireeva, Barents Press Ryssland. Med teman som de nya koldioxidneutrala industrierna som etableras, turismen och dess påverkan på klimatet och det ryska valets effekter på Arktis belyste de livet i Arktis.

Den tredje säsongen blev den sista, dock kommer alla avsnitt att finnas kvar online.

Producent under alla tre säsonger: Malin Winberg, Luleå.

BPI Hybrid Conference

Nätverkskonferens i hybridformat
Den årliga nätverkskonferensen inom Barents Press International skulle egentligen ha ägt rum i finska Joensuu 2020. På grund av pandemin försköts den till 2021, men inte heller då kunde konferensen äga rum som planerat. Därför valde Barents Press International att genomföra en hybridkonferens med mycket stort deltagande från Kirkenes, Norge, Skellefteå, Sverige, Saariselkä, Finland och Petrozavodsk, Ryssland.

Under den dagslånga konferensen lyftes framför allt två frågor, den försämrade pressfriheten i hela regionen under och efter pandemin samt den utvidgade lagstiftningen om utländsk agent i Ryssland.

Inställda aktiviteter

Dessvärre medförde pandemin att ett par aktiviteter, efter förskjutningar inte kunde genomföras överhuvudtaget trots mycket nedlagt arbete i planeringsfasen. Några av aktiviteterna återkommer i annan form under 2022.

  • Rysk journalistik 3.0 om nya journalisters och mediehus situation i Ryssland. Bildar bas för Ny i journalistiken 2022.
  • Svensk media, seminarium för ryska journalister. Återkommer 2022 i samband med valet.