2022


Detta var de ursprungligen planerade aktiviteterna för 2022.

Robota 2022

Turismen och klimatet
Den stora turismen har på många sätt förändrat Barentsregionen, i de nu före detta monostäderna växer allt fler turismbolag fram i den diversifierade myllan. De nordiska länderna var tidiga med att lyckas locka de stora turismströmmarna som drömmer om kyla, snö, tystnad och kanske framför allt norrsken. I nordvästra Ryssland växer framför allt den inhemska turismen, både de som vill komma ut från de stora städerna på landsbygden men också de som under pandemin upptäckt den ryska arktiska regionen.

Turismen påverkas av klimatförändringarna, varmare och osäkrare vintrar gör det svårt att planera för en vanlig turistsäsong i de svenska fjällen. Sommarturismen har alltid kämpat i motvind storleksmässigt mot vinterturismen, ökad nederbörd eller värme bidrar inte till en lättnad.

Men turismen, särskilt massturismen bidrar också till ökade koldioxidutsläpp, något som turismindustrin är medveten om. Hur ser turismindustrin egentligen ut, sommar och vintertid i regionen? Hur påverkas den av det förändrade klimatet och framför allt vilka åtgärder vidtas för att minska klimatpåverkan?

Följ med på en djupdykande kurs tillsammans med svenska och ryska kollegor! Under två unika (separata) veckor får ni bekanta er med både den nordiska vinterturismen i Sverige och Finland samt nordvästra Ryssland (Karelen). Efter kursen tror vi att du inte bara har nya kontakter med kollegor i ett brett nätverk utan även unika kunskaper om massturismen i Barentsregionen och de utmaningar den står inför.

De insatta och mycket kunniga kursledarna, Arne Müller, författare och journalist och Anna Kireeva, Barents Press Ryssland ordnar ett varierat program där du som deltagare får möta experter, turistföretag, myndigheter, journalister och andra som fördjupar din kunskap.


Praktisk information
 • Fyra svenska deltagare
 • Vinterresan: Hemavan, Jukkasjärvi, Rovaniemi
 • Sommarresan: Sankt Petersburg, Petrozavodsk, Solovetskijöarna

Ryssland idag

Intensivkurs i dagens Ryssland
Många aspekter förändras snabbt i Ryssland, de juridiska förutsättningarna för journalistik är en aspekt, men även de ekonomiska- och sociala förutsättningarna förändras när Ryssland ska övergå till en koldioxidneutral industri innan 2060. Samtidigt pressas det civila samhället allt mer. Vad är det egentligen som sker i Ryssland?

Denna intensivkurs ger dig nya unika kontakter med journalister på nationell, regional och lokal nivå och en bred och användbar kunskapsplattform om hur Ryssland har förändrats de senaste decennierna och hur en fortsatt utveckling kan se tänkas se ut.

Kursledare är Anna Kireeva, Barents Press Ryssland med kollegor på plats i Ryssland. Resledare är Tim Andersson Rask, verksamhetsledare Barents Press Sverige


Praktisk information
 • Sex svenska deltagare
 • Moskva och Murmansk

Lokal klimatbevakning

Förstärkt förmåga att rapportera om lokala klimatförändringar
Många journalister, både rikstäckande och lokalt/regionalt upplever det som svårt att nå ut med journalistik om de pågående klimatförändringarna. Hur får man sina nyheter och reportage publicerade, men framför allt lästa/sedda eller hörda? 2021 genomförde Barents Press Sverige kursen “Redex 2021 Lokal och global klimatjournalistik i Abisko och Murmansk”.

Du som deltagare får möta och träffa ledande klimatforskare och med egna sinnen uppleva hur den lokala miljön förändras av klimatförändringarna. Du får också möta erfarna och mycket kunniga journalister som har lyckats och fortsätter att lyckas nå ut med sin journalistik om det förändrade klimatet.

I årets upplaga kommer svenska och ryska deltagare att få möta både lokal, och global spetskompetens på plats i Abisko och Tromsö. Bilda nya nätverk av klimatintresserade journalister och framför allt stärka sin förmåga att bevaka klimatförändringarna lokalt.


Praktisk information
 • Fyra svenska deltagare
 • Abisko – Tromsö

Barents Press International Annual Conference

Nätverka i fyra länder samtidigt
Årligen sedan 1995 har 100 journalister från Norge, Sverige, Finland och Ryssland mötts för att diskutera journalistiska frågor, vidareutbildas och fortsätta bygga nätverk inom Barents Press.

Konferensen är en mycket anrik institution för många journalister i regionen. Värdskapet för konferensen delas mellan de fyra medlemsorganisationerna, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. På grund av pandemin har mötet i finska Joensuu skjutits upp flera gånger.

2022 gör vi ett nytt försök i Joensuu med tema “Klimatförändringar, för miljön och för politiken.”

Utdrag ur programmet:
Det förändrade säkerhets- och klimatpolitiska klimatet

Pekka Haavisto, Finlands utrikesminister
Ann Linde, Sveriges utrikesminister (TBC)
Sergei Lavrov, Rysslands utrikesminister (TBC)
Anniken Huitfeldt, Norges utrikesminister (TBC)

Pressfrihet under press
Hanne Aho, finska journalistförbundet
Johanna Vehkoo, finsk journalist
Galina Arapova, rysk mediejurist

Barentsgrävjobb
Ulrika Nohlgren, Norran
Inghild Eriksen, NRK Tromsö
Aleksei Kovaljev, Meduza

Journalist/aktivist?
Åsa Lindstrand, Samefolket

Detta + mycket mer, inklusive flera nätverksskapande aktiviteter!

Följ med och lär känna nya kollegor från Norge, Finland och Ryssland.


Praktisk information
 • 20 svenska deltagare
 • Resan till Joensuu utgår från Umeå (TBC)
 • Anmälningsavgift 1 000 kronor (gratis för studenter)
 • Sista anmälningsdag: 25/4 2022

Övriga aktiviteter

Barentsmagasinet

Återkommer med fyra nummer fulla av kulturjournalistik från Barentsregionen.

Det svenska valet

Seminarium för ryska journalister
Hur väljer Sverige en ny regering? Detta seminarium belyser viktiga delar av Sveriges demokrati med fokus på svensk medias bevakning av valet.

Gräv 2022

Barents Press är medarrangör till Gräv 2022 som äger rum i Luleå 20-21 maj 2022.

Arktis

Klimatförändringar och säkerhet
Barents Press Sverige genomför Arktis, Klimatförändringar och säkerhet på uppdrag av Journalistfonden i maj 2022. Kursledarna Erika Bjerström och Kristian Pohl leder de svenska deltagarna genom den arktiska utvecklingen med fokus på klimatet- och säkerhetspolitiken.

Ny i journalistiken

Barents Press och Nordiskt journalistcenter skapar under 2022 ett nätverk för nya journalister i Norden och Nordvästra Ryssland.

Nordiskt-Ryskt klimatnätverk

Barents Press Sverige är en partner i det kommande nordiskt-ryska klimatnätverket som kommer att etableras under 2022 med syfte att stärka och inspirera till mer klimatjournalistik.