Barentsbrevet

Barents Press Sverige
http://barentspress.org/
org.nr. 897001-5908
Barents Press Sverige inhämtar dessa uppgifter i syfte att upprätta ett register för utdelandet av ett nyhetsbrev. Alla uppgifter du lämnar kommer endast behandlas inom föreningen och kommer alltså ej spridas till någon tredje part utan uttryckligt godkännande från dig. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar samt hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter vi lagrar om dig. När du avsäger dig prenumeration raderas din registerdata.
Genom att sända in detta formulär godkänner du detta.