Om

Barents Press Sverige

Journalistföreningen Barents Press Sverige grundades 1994 i samband med Sovjetunionens fall. Svenska, finska och norska journalister möttes i det då nyöppnade Ryssland och bildade ett nyskapande, arbetsnära kontaktnät. Genom åren har organisationen utvecklats och idag arbetar Barents Press Sverige framför allt med projekt ämnade att stärka journalistiken i Barentsregionen och skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland inom ramen för Barents Press International där liknande organisationer finns i Norge, Finland och Ryssland.

Barents Press Sverige är en ideell förening där alla medlemmar är journalister, journalistseniorer eller studerande. Vi har över 140 medlemmar från hela Sverige men med en bestämd koncentration i de två nordligaste länen, som är en del av det politiska samarbetet i Barentsregionen.

Föreningen fick en nästan helt ny styrelse 2016 som sedan dess har arbetat för att förvalta och ta hand om de viktiga ideal och idéer som utbytet i Barents Press står för. Sedan 2016 har totalt 25 projekt genomförts, samtliga med deltagande journalister från både Sverige och Ryssland. Totalt har nästan 200 journalister varit delaktiga i våra aktiviteter!

Vår finansiering kommer via ansökta bidrag hos framför allt statliga myndigheter, med syfte till att förbättra kontakten folk till folk. Sedan 2016 har även storleken och antalet projekt kraftigt expanderat. Vi arbetar för att sprida ut våra projekt till fler typer av journalistik för att där hitta kontaktvägar mellan journalister. Vi har även ett par återkommande projekt som fokuserar på det vi anser är särskilt viktigt och intressant, till exempel projektserien Robota och Redex där Robota är pressresor med fokus på industri och arbetstillfällen. Redex handlar om journalisters vardag.

Styrelsen

Barents Press Sveriges styrelse 2023

Katarina Lindqvist, ordförande
Skribent, översättare, redaktör
Stockholm

Erland Segerstedt, kassör
Frilansande fotograf
Skellefteå

Arne Müller, suppleant
Journalist, författare
Umeå

Bertholof Brännström, vice ordförande
Frilansande journalist
Umeå

Erik Norberg, suppleant
Journalist
Stockholm

Karin Sjöberg, ledamot
Frilansande journalist
Luleå


Mål

Vår målsättning ur våra stadgar

§2. Föreningen har till ändamål:

Foto Tim Andersson Rask
Foto Tim Andersson Rask

-att främja och värna yttrande- och tryckfriheten

Yttrande- och tryckfriheten är onekbara delar av ett fritt, demokratiskt samhälle.

Foto: Tim Andersson Rask
Foto: Tim Andersson Rask

-att främja samarbetet och förståelsen mellan journalister i Barentsregionen.

Vi tror att det behövs mer gränsöverskridande journalistik, mer samarbeten över nationsgränserna, inte mindre.

Foto: Tim Andersson Rask
Foto: Tim Andersson Rask

-att ordna seminarier och utbyten för journalister som arbetar i Barentsregionen

&

-att verka för utbildningar och studieresor för journalister i Barentsregionen

Vi ser omvärldskunskap som viktig fortbildning för alla journalister, vilka är våra grannländer, vilka frågor är viktiga ur ett lokalt och regionalt perspektiv?


Resultat

Seriöst och långsiktig arbete för att knyta kontakter mellan journalister i Barents området. Ett viktigt arbete för det fria ordet och den granskande journalistiken.

Svensk deltagare

Det är fantastiskt att Barents Press organiserar seminarier om ämnen som är intressanta för båda sidor, väcker gemensamma problem för båda sidor och visar hur man löser dem, hjälper till att hitta partners, väcker sömnen och stöder dem som går framåt.

Rysk deltagare

En ambitiös och intressant verksamhet med kunniga och sympatiska medarbetare.

Svensk deltagare