Böcker

KliMat – På jakt efter den hållbara maten

SWrob2020coverK3.jpg

En grupp svenska och ryska journalister gav sig ut på en resa i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen på jakt efter den hållbara maten. De träffade grönsaksodlare, mjölkbönder, renskötare, bärförädlare fiskodlare och många andra som producerar det vi äter. Det visade sig att vyerna vidgas och att många kan lära sig mycket av de som producerar i nord.

Denna bok vill visa upp några av alla de människor i denna del av världen som bidrar till att vi får bra, hållbar mat på bordet.

KliMat – På jakt efter den hållbara maten är producerad av Barents Press Sverige inom ramen för projektet Robota 2020 Maten och klimatet och utgiven av Ord & visor förlag på svenska. Den ryska utgåvan är utgiven av Barents Press Sverige.

Redaktör: Arne Müller och Anna Kireeva


Journalism по-русски

Anteckning 2020-07-08 100505.jpg

Published by Barents Press Sverige in 2020 in English and Russian.

What do understand about each other?
How can we cooperate better?

In the book Journalism по-русски 28 regional Russian journalists answer our questions about how it is to work as a journalist, with regards to taboos, what is allowed and not according to Russian media law.

Order the physical version (shipping cost applies)


Журналистика in Russian

В книге Журналистика in Russian 28 российских региональных журналистов отвечают на наши вопросы и рассказывают об условиях своей работы: о табу, разрешённых и запрещённых темах и юридических ограничениях.

Закажите бумажную книгу (доставка будет добавлена)

Illustration: Ole Rode Jensen
Illustration: Ole Rode Jensen

IMG_20190520_151245.jpg

#Barents #Beingyounghere

Utgiven av Barents Press Sverige 2019 på svenska, finska, ryska och engelska.

Projektet Robota 2018 var tredje upplagan av det mest framgångsrika projektet för Barents Press Sverige. Den röda tråden för samtliga projekt är ett utforskande av konfliktytorna mellan naturens förutsättningar och samhällets förutsättningar att skapa plats för liv i norr.

År 2018 låg fokus på den framtida generationen. En grupp unga journalister ingick i en resande redaktion som bevakade frågor som urbanisering, klimatförändringar och kulturutbud i samtliga Barents-länder. Från stadsflytten av Kiruna, den nya turistindustrin i Rovaniemi, patriotiska ungdomsklubbar i Apatity och omställningen på arbetsmarknaden i Kirkenes när gruvan stängdes.


Förändring – Boden & Apatity

Utgiven av Barents Press Sverige 2018 på svenska och ryska.

Vänorterna Boden och Apatity är inte så långt ifrån varandra som man kanske tror, närmare än mellan Boden och Stockholm i bil. Projektet “Keep the Window Open” utmynnade i ett samarbete mellan svenskar och ryssar för att skapa boken “Förändring” där ryska och svenska språket delar sida på varje uppslag.

Boken skildrar människorna som vanligtvis skiljs åt av en gräns och deras berättelser, livet i Apatity och i Boden. Tider förändras, vänortsprojekten ligger i dvala numera. Platser och dess förutsättningar förändras också, det blir allt svårare för mindre städer som Apatity och Boden att hävda sig i konkurrens med större städer. Där finns en gemensam beröringspunkt och erfarenhet som säger mer än geopolitiska avstånd.

Beställ ditt exemplar för 329 kr här

Artikel om boken i Norra Socialdemokraten

IMG_20190520_151326.jpg