2020

The Arctic Hype

Robota 2020
Maten och klimatet

Foto: Erland Segerstedt
Foto: Erland Segerstedt

Vad ska vi äta?

Projektserien Robota avhandlar de grundläggande frågorna i Barentsregionen, industri, gruvnäring, unga och nu matproduktionen och det förändrade klimatet.

Klimatförändringarna får allt större effekt på matindustrin i Barentsregionen, nya grödor kan växa men samtidigt når skadedjur som tidigare inte funnits så långt norrut odlingarna. Men, även det vi äter har en stor effekt på de koldioxidutsläpp som sker, hur och vad bör vi äta i framtiden för att minska påverkan? Robota 2020 avhandlar maten och klimatet i en framtid inte allt för avlägsen. Deltagande journalister skapar tillsammans en reportagebok fylld av recept för en framtid i det förändrade klimatet.

Projektet ägde rum mellan 16-26/8 2020 i Sverige, Finland och Karelen, Ryssland.

Boken KliMat – På jakt efter den hållbara maten kommer att publiceras under våren 2021 på svenska och ryska

Den ryska gruppen Foto: Igor Podgorny
Den ryska gruppen Foto: Igor Podgorny
Den svenska gruppen Foto: Erland Segerstedt
Den svenska gruppen Foto: Erland Segerstedt

Redex 2020

Foto: Erland Segerstedt
Foto: Erland Segerstedt

Redex (Editorial eXercise) är projektet där ryska och svenska journalister möts på sin arbetsplats, på kontoret eller ute på fältet.

De pågående klimatförändringarna har många dimensioner, lokalt drabbas ursprungsbefolkningen av ökade foderkostnader då renar inte kan nå maten på marken som ett exempel. Turism förändras då snön kommer tidigare och försvinner senare. Samtidigt upplever många mediehus i både Sverige och Ryssland att det är svårt att ta ett helhetsgrepp om rapporteringen om klimatförändringar utan att det upplevs främmande eller svårt att förstå för publiken. Redex 2020 tar ett helhetsgrepp om klimatförändringarna när deltagarna från Sverige och Ryssland samlar ihop data från sina täckningsområden. Gruppen reser därefter till Svalbard där klimatförändringarna syns tidigare och tydligare. Här bedrivs mycket av forskningen kring uppvärmningen av Arktis. De deltagande journalisterna får nya kontakter över gränserna samt ett större lokalt och globalt grepp om klimatjournalistiken i Barentsregionen.

Etapp 1

Hemmavid samlar deltagarna in material om hur klimatförändringarna påverkar sin lokala region. Under den första dagen i Svalbard sammanställs allt material.

Etapp 2 Svalbard

Svalbard är en naturlig plats för mycket av den arktiska forskningen om klimatförändringar. Vad sker i ett större sammanhang med klimatförändringarna? På Svalbard finns internationellt välkända forskare och det unika frövalvet där jordens fröer ska förvaras ifall det värsta händer.

Projektet blev uppskjutet till 2021 på grund av Covid-19.


Bridging Gaps

Arbetsvillkoren för ryska journalister

Illustration: Ole Rode Jensen
Illustration: Ole Rode Jensen

Projektet Bridging Gaps försöker belysa ryska journalisters arbetsvillkor med särskild inriktning på de juridiska problemen som ryska journalister möter i sin vardag. Projektets huvudsyfte är att förbättra förståelsen av ryska journalisters villkor, och därmed möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten.

Rapporten kommer att bestå av ett antal kapitel som fokuserar på olika lagar i den ryska medielagstiftningen. Dessa kommer vara sammanfattade och ge en översikt tillsammans med exempel på relevanta rättsfall. Den enskilt viktigaste delen är dock de djupintervjuer med upp till 25–40 ryska journalister i olika befattningar. Exempelvis statligt anställda journalister på Kanal 1 i Moskva till frilansande journalister som anses vara oppositionella av sig själv och makten. Detta för att ge en så pass rik bild som möjligt om de begränsningar och möjligheter som existerar för ryska journalister. Målet med denna rapport är att sammanställa de många berättelser som muntligt förs vidare från ryska journalister om arbetsvillkoren, men framför allt skapa en “guide” för samarbete med ryska journalister. Ofta tenderar det att uppstå missförstånd och projekt som inte leder till slutmålen då det saknas kunskap om de aktuella förhållandena för ryska journalister. Därav namnet att överbrygga de gap av kunskap som vi anser finns om ryska journalisters arbetsvillkor. Rapporten kommer även översättas och spridas i Ryssland bland journalister, som viktiga lärdomar av kollegor.

Boken lanserades hösten 2020 och finns tillgänglig här.

pexels-photo-632252.jpeg

Fördjupning:

Barents Press Master Classes

Journalister får själva möjligheten att dela med sig av sina expertkunskaper till kollegor i både Ryssland och Sverige i projektet Barents Press Master classes.

Foto: Tim Andersson Rask
Foto: Tim Andersson Rask

Murmansk 17/10

Medieexperten Emanuel Karlsten kommer tillsammans med ryska kollegor utforska framtidens medievärld, vad krävs för att nå ut online?

En digital Masterclass med Emanuel Karlsten genomfördes den 5/12 2020.

Foto: Anna Kireeva
Foto: Anna Kireeva
Foto: Tim Andersson Rask
Foto: Tim Andersson Rask

Arjeplog/Apatity: (Re)creating media narratives

Foto: Erland Segerstedt
Foto: Erland Segerstedt

Genom att utforska och använda olika metoder av berättande kan man förmedla en mer heltäckande bild av världen. Det här projektet om narrativ i Barentsregionen handlar om att göra just det.

Vilka narrativ påverkar journalistiken i dag? Varifrån kommer dessa? Och hur rapporterar media på ett sätt som bryter stereotyperna? I detta projekt utforskar vi de narrativ som finns runt i Barentsregionen genom två olika resor; en till ryska Apatity och en till svenska Arjeplog. Med hjälp av lokala gästföreläsare samt två projektledare får deltagarna laborera med  existerande narrativ och finna alternativa metoder för att lyfta upp okända, ohörda och oväntade nyanser av Norden.

Projektet stärker det journalistiska nätverket i Barentsregionen, uppmanar till självreflektion och kreativitet och fördjupar deltagarnas kunskaper inom narrativ och dess påverkan på journalistiken.

Apatity, Ryssland 23-28/10

En grupp av svenska journalister får på olika ryska platser arbeta med lokala narrativ under ledning av lokala gästföreläsare.

Arjeplog, Sverige 23-28/10

En grupp ryska journalister får på olika svenska platser arbeta med lokala narrativ under ledning av lokala gästföreläsare.

Projektet genomfördes som en digital hybrid med två separata grupper som samarbetade digitalt från Arjeplog till Apatity.

Den ryska gruppen Foto Anna Kireeva
Den ryska gruppen Foto Anna Kireeva
Den svenska gruppen Foto: Vendela Wikström
Den svenska gruppen Foto: Vendela Wikström

Barentskursen

I samarbete med Nordiskt journalistcenter

I de nordligaste länen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland har det i 25 år funnits ett internationellt samarbete kring Barents hav. Internationellt är Barentssamarbetet känt för sina många folk till folk samarbeten. Samtidigt existerar Barentssamarbetet existerar i skuggan av Arktis växande politiska spänningar.

Som deltagare ges du en god överblick över regionen och de utmaningar som väntar i ett allt hetare politiskt klimat. Kursen börjar i gruvstaden Kiruna där gruvans framfart tvingar staden att flytta på sig, sedan går färden till finska Rovaniemi där massturismen formligen har exploderat med flygplan som landar flera gånger i timmen i den annars lilla staden. I norra Norge möts väst och öst vid gränsen Kirkenes – Ryssland, det är här det moderna fredsarbetet i Barents formas. Kursen avslutas i Ryssland med en gedigen genomgång av Rysslands ökade roll i Arktis och dess samband med klimatförändringarna.

Projektet blev uppskjutet till 2021 på grund av Covid-19.


Predators in the Barents Region

Foto: Erland Segerstedt
Foto: Erland Segerstedt

2019 anordnades det första seminariet inom ämnet rovdjur och viltvård inom ramen för Barentssamarbetet i Svansele, Västerbotten. Rovdjur och vilt är en fråga som vållar stora känslor, och därmed journalistik. Hur ser journalistiken kring rovdjuren ut i Barentsregionen? Hur skiljer den sig mellan städer och landsbygden? Under denna minikonferens samlas journalister och experter från Sverige, Finland och Ryssland för att lära sig mer om diskussionen och av varandra.

Projektet genomfördes mellan 1-4/10 2020 i finska Kuusamo

Den svensk-finska gruppen
Den svensk-finska gruppen

Barents Press International Annual Media Conference

Varje år sedan 1995 har cirka 100 journalister från Norge, Sverige, Finland och Ryssland mötts för att diskutera frågor som berör journalistiken i Barentsregionen. Var mötet hålls följer ett schema, 2016 var det i Sverige, 2017 Ryssland, 2018 Ryssland, 2019 Norge och 2020 kommer mötet hållas i Joensuu, Norra Karelen, Finland mellan den 7–10/5.
Årets tema är skogen och gränsöverskridande samarbeten.

På grund av Covid-19 kunde inte den planerade konferensen genomföras, istället genomfördes en digital konferens med fokus på Covid-19, den finns tillgänglig här.

IMG_3193.JPG

The Arctic Conversation Podcast Season 2

En internationell podcast där journalister från Barentsländerna plus USA och Kanada fördjupar bilden av Arktis- och Barentsregionen med dess konflikter och kontaktytor.

Vad sker med den enorma utvecklingen på det ryska territoriet av Arktis? Hur försöker Norge hindra utflyttningen från norra Norge?

IMG_20191105_160628.jpg

Lyssna här!